Maciej Ziemba

Maciej Ziemba

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat dla rodziców młodych piłkarzy KS Kabel i Akademii Diament

Drodzy rodzice,

Pandemia koronawirusa nie ustępuje i pewne jest, że przynajmniej do połowy kwietnia nie będziemy mieli możliwości wznowienia treningów piłkarskich. W związku z powyższym przekazujemy kilka najważniejszych informacji organizacyjnych, w szczególności dotyczących kwestii płatności.

01Składka za miesiąc kwiecień obniżona o 50%.

Zawsze prezentowaliśmy dużą elastyczność w kwestii płatności i działaliśmy na zasadzie: nie trenujesz - nie płacisz. Nie obowiązują u nas w klubie długoterminowe umowy, które trudno jest wypowiedzieć, a zrezygnować można w każdej chwili. Gdy ktoś ma dłuższą przerwę lub chorobę, to też zawsze mógł liczyć na obniżenie lub zawieszenie opłaty.

Z jednej strony chcielibyśmy utrzymać takie podejście również w czasie kryzysu, ale niestety druga strona medalu jest taka, że bez Państwa wsparcia nie będziemy w stanie przetrwać tego okresu i chociażby wypłacić pensji naszym trenerom. Dlatego gorąco prosimy tych z Państwa, którzy mają taką możliwość, o dokonywanie za kwiecień wpłat obniżonych o 50%. Jeżeli natomiast znajdą się osoby, które zdecydują się na płatność za kwiecień składki w wysokości 100%, to mamy na tą okoliczność przygotowaną pewną niespodziankę i postaramy się należycie odwdzięczyć za tak okazane wsparcie.

02Marcowe treningi do odrobienia.

Podtrzymujemy wcześniejszą informację, iż treningi marcowe będziemy chcieli odrobić zaraz po wznowieniu działalności. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie uregulował płatności za ten miesiąc, prosimy o dokonanie wpłaty składki w pełnej wysokości. Dziękujemy!

03Mini-obligacje.

Kolejną naszą propozycją na ten trudny okres są "Mini-obligacje". Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwości by uiścić opłatę za treningi z wyprzedzeniem, dwóch lub trzech miesięcy, to tylko teraz można to zrobić korzystając z rabatu 20% od standardowej wysokości, którą płacili Państwo dotychczas. Wystarczy obliczyć kwotę składki po rabacie, wpłacić ją na nasze konto podając tytule przelewu hasło "Mini-obligacje" i my już odpowiednio zaksięgujemy wpłaty akonto przyszłych miesięcy. Za każdą tego typu wpłatę z góry dziękujemy.

04Klub Sportowy Koronawirus - wirtualne bilety.

Korzystając z okazji, przypominamy też o naszym wirtualnym meczu z Klubem Sportowym Koronawirus. Przekroczyliśmy już 100 sprzedanych biletów. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wsparcie nas tą drogą i zachęcamy kolejne osoby do dołączenia do tej akcji. Włączyło się w nią już ponad 30 klubów z całej Polski i zainteresowały się nią również media.

Bilet można zakupić klikając tutaj.

A więcej o akcji i trudnej sytuacji naszego klubu możecie Państwo przeczytać w poniższych artykułach:

Przegląd Sportowy / Onet: kliknij tutaj

Gazeta Krakowska: kliknij tutaj

TVP Sport: kliknij tutaj

Serdecznie dziękujemy!

P.S. Jeżeli jednak ktoś z Państwa również znalazł się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa i chciałby zawiesić swoje członkostwo w naszym klubie i nie ponosić żadnych opłat, to bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie tak, żebyśmy mieli realny obraz aktualnej sytuacji składkowej. Informacje prosimy wysyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Następny rywal: Klub Sportowy Koronawirus

Niestety, ale z powodu epidemii klub zmuszony jest zawiesić swoją działalność sportową. Brak możliwości prowadzenia normalnej działalności powoduje, iż jako klub ponosimy ogromne straty mogące skutkować zaprzestaniem funkcjonowania KS Kabel!

Odwołanie zajęć ze względu na koronawirus

Informujemy, iż w związku z decyzjami rządu o zamknięciu placówek oświatowych, a także innych instytucji takich jak kina, czy muzea, Zarząd naszego klubu podjął decyzję o dołączeniu do działań profilaktycznych i odwołaniu wszelkich klubowych aktywności do odwołania.

Regulamin szkółki KS Kabel

Aby zapewnić przejrzystość i sprawne funkcjonowanie szkółki KS Kabel prezentujemy poniżej zasady wewnętrznego postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i jego najważniejszymi postanowieniami:

 1. Szkółka KS Kabel prowadzi zajęcia rekreacji ruchowej polegającej na treningach piłki nożnej.
 2. Zawodnikiem szkółki KS Kabel może zostać dziecko w wieku minimum 7 lat.
 3. Zapisanie zawodnika do szkółki odbywa się przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://kskabel.pl w zakładce DLA DZIECI -> SZKÓŁKA.
 4. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Treningi odbywają się w ustalonych dniach i godzinach podanych na stronie.
 6. Zajęcia w szkółce są płatne. Opłata za prowadzenie szkolenia wynosi 120 zł miesięcznie i należy ją uregulować z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 100 zł, w ramach której każdy zawodnik otrzymuje pakiet treningowy zawierający koszulkę, spodenki i getry w barwach klubu.
 8. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na kilku zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn nie jest podstawą do zwolnienia z opłaty miesięcznej.
 9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do utrzymania i dbania o koleżeńską atmosferę w drużynie. Ewentualne problemy należy zgłaszać bezzwłocznie trenerowi.
 10. W razie wypadków losowych lub zdarzeń niezależnych od organizatora, szkółka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów.
 11. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zapisując dziecko na zajęcia, jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia i filmy) do celów związanych z działalnością klubu.
 12. Rodzic lub opiekun prawny dziecka winny jest rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także w razie występowania przewlekłych chorób lub medycznych przeciwwskazań do udziału w zajęciach, dostarczyć stosowne oświadczenie medyczne o stanie zdrowia dziecka wraz z listą i dawkowaniem zażywanych leków.
 13. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania dziecka na zajęciach odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 14. Obowiązkiem zawodnika jest dbanie o sprzęt, higienę i porządek na obiektach klubu.
 15. Zawodnik szkółki KS Kabel ponadto winien:
  a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i poza nim,
  b) trenować w jednolitym stroju treningowym, w odpowiednim obuwiu,
  c) w trakcie treningu być skupionym na wykonywanych ćwiczeniach,
  d) być punktualnym, zdyscyplinowanym i sumiennie wykonywać wszystkie ćwiczenia,
  e) szanować sprzęt, który otrzymuje na czas treningów, a który jest własnością klubu,
  f) niezwłocznie informować trenera o wszystkich kontuzjach i dolegliwościach zdrowotnych.
 16. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z klubu.
 17. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzygać ma prawo trener drużyny.
 18. Podmiotem prowadzącym treningi w ramach szkółki KS Kabel jest fundacja Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel z siedzibą w Krakowie przy ul. Parkowej 12a.

Zasady zachowania Rodziców/Opiekunów

Normy postępowania dotyczą nie tylko trenujących zawodników, ale również ich Rodziców i Opiekunów. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami zachowania:

 1. Podczas treningów, zajęć i meczów Rodzice, Opiekunowie oraz pozostali Kibice są zobowiązani do zaprzestania kontaktów z dziećmi, aby nie dekoncentrować młodych piłkarzy.
 2. W trakcie meczów i treningów Rodzice, Opiekunowie i Kibice zobowiązani są nie komentować decyzji trenera i nie podpowiadać zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników jest zadaniem trenera.
 3. W trakcie treningów i meczów Rodzice, Opiekunowie i postronni Kibice powinni przebywać na trybunach stadionu lub w innej wyznaczonej części obiektu, na którym odbywają się zajęcia lub zawody.
 4. Rodzice, Opiekunowie oraz inni Kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, nie komentowania decyzji sędziów, akceptowania wszystkich jego werdyktów i nie obrażania zarówno arbitra, jak i zawodników i trenerów drużyny przeciwnej.
 5. Rodzice, Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Wszelkie wątpliwości winni zgłaszać indywidualnie do trenera lub trenera koordynatora po zajęciach.

Zgłoszenie do szkółki zapisane

Zgłoszenie do szkółki zapisane!

Dziękujemy za zgłoszenie dziecka do szkółki KS kabel! Aby potwierdzić zgłoszenie, prosimy o dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 100,00zł oraz opłaty za pierwszy miesiąc treningów w wysokości 120,00zł na podane niżej dane do przelewu w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Nr konta: 78 1140 2004 0000 3102 7752 4252
Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel
ul. Parkowa 12a
30-538 Kraków

W ciągu kilku dni od rejestracji utworzone zostanie konto rodzica/opiekuna w internetowym systemie zarządzania Szkółką, gdzie po zalogowaniu będzie możliwy dostęp do najważniejszych informacji związanych z uczestnictwem w życiu klubu.

Czas oczekiwania na strój uzależniony jest od momentu sezonu i ogólnej liczny zamówień, zazwyczaj wynosi około 2 tygodni. Zamówienie będzie do odebrania podczas treningu u trenerów.

Półkolonie piłkarskie

W nadchodzące wakacje w 2020 roku zapraszamy wszystkie dzieci na pięć turnusów piłkarskich półkolonii z Klubem Sportowym Kabel Kraków.

Szkółka piłkarska KS Kabel

Sztab szkoleniowy Klubu Sportowego Kabel ogłasza nabór do szkółki piłkarskiej! Klub zaprasza wszystkie dzieci, które chcą rozpocząć swoją piłkarską przygodę do podjęcia treningów. Obecnie prowadzony jest nabór w rocznikach: 2012, 2011 oraz 2010. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.