Zasady zachowania Rodziców/Opiekunów

Normy postępowania dotyczą nie tylko trenujących zawodników, ale również ich Rodziców i Opiekunów. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami zachowania:

  1. Podczas treningów, zajęć i meczów Rodzice, Opiekunowie oraz pozostali Kibice są zobowiązani do zaprzestania kontaktów z dziećmi, aby nie dekoncentrować młodych piłkarzy.
  2. W trakcie meczów i treningów Rodzice, Opiekunowie i Kibice zobowiązani są nie komentować decyzji trenera i nie podpowiadać zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników jest zadaniem trenera.
  3. W trakcie treningów i meczów Rodzice, Opiekunowie i postronni Kibice powinni przebywać na trybunach stadionu lub w innej wyznaczonej części obiektu, na którym odbywają się zajęcia lub zawody.
  4. Rodzice, Opiekunowie oraz inni Kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, nie komentowania decyzji sędziów, akceptowania wszystkich jego werdyktów i nie obrażania zarówno arbitra, jak i zawodników i trenerów drużyny przeciwnej.
  5. Rodzice, Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Wszelkie wątpliwości winni zgłaszać indywidualnie do trenera lub trenera koordynatora po zajęciach.